KURSY

KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM

CorporatEnglish specjalizuje się w kursach  językowych in-company trainings. Szkolimy pracowników szeregowych i kadrę zarządzającą na wszystkich poziomach zaawansowania. Długość, intensywność, zakres materiału kursu jest uzgadniana indywidualnie z każdym klientem. W naszych kursach zwracamy szczególną uwagę na umiejętności praktycznego komunikowania się za pomocą języka angielskiego. W zajęciach wykorzystujemy, obok podręczników, autentyczne materiały z jakimi nasi kursanci stykają się w swojej pracy (są to m.in. umowy, bilanse, sprawozdania roczne, raporty, instrukcje obsługi, opisy przypadków medycznych, i wiele innych) 


TYPY KURSÓW

-Business English-

Głównym założeniem kursu jest rozwój umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w szeroko pojętym środowisku biznesu, takich jak:

 -formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych na bazie wyrażeń i zwrotów charakterystycznych dla języka biznesu,

- czytanie tekstów specjalistycznych ze zrozumieniem,

-poznawanie i utrwalanie rozbudowanego słownictwa z poszczególnych, wybranych dziedzin jezyka biznesowego w oparciu o anglojęzyczne materiały źródłowe (w tym audio i video)

-Medicine-

Przygotowujemy naszych kursantów do wystąpień na konferencjach międzynarodowych, pomagamy redagować artykuły do prasy specjalistycznej a ponadto oferujemy zajęcia bazujące na terminologii z zakresu m.in. następujących dziedzin:

 Transplantologia,   Genetyka,   Diagnostyka PET,CT, EEG, Farmakologia,

Onkologia, Chirurgia, Choroby układu nerwowego,

Choroby układu krążenia, Choroby układu pokarmowego, Ginekologia, 

Położnictwo, Psychiatria, Psychopatologia, Endokrynologia, Fizjoterapia i inne.

-Law-

Prowadzimy kursy porównawcze  Company Law vs Prawo Spółek

Oferujemy warsztaty tłumaczeniowe tekstów prawniczych

Pomagamy przy konstruowanie umów po angielsku. Przygotowywujemy do międzynarodowych certyfikatów prawniczych.

Ponadto, nasze kursy obejmują swą tematyką zagadnienia takie jak:

Prawo cywilne(zobowiązania, prawo rzeczowe, etc.),

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,

Prawo spadkowe, Prawo podatkowe, Prawo bankowe,

Prawo administracyjne, Prawo Unii Europejskiej.

-Technology/Engineering-

Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko pojętego języka technicznego, specjalizujemy się szczególnie w języku budowlanym, konstrukcji maszyn i urządzeń, elektronice i elektrotechnice.

W czasie kursu poruszamy tematykę zarządzania projektami oraz ryzykiem.

-Production-

Kurs obejmuje zagadnienia i słownictwo związane z obsługą maszyn CNC, optymalizacją procesów produkcyjnych, kontrolą jakości, nowoczesnymi systemami zarządzania produkcją, logistyką, obsługą magazynu

-Military-

Kurs obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia związane z komunikacją w czasie misji wojskowych NATO.

-Aviation-

Fascynujący kurs dla wszystkich, którzy chcą przystąpić do międzynarodowych egzaminów na pilotów lub instruktorów lotnictwa oraz dla tych, dla których znajomość międzynarodowej terminologii z tego zakresu jest niezbędna przy wykonywaniu pracy zawodowej lub rekreacji.

-Finance/ Accounting-

Zakres kursu obejmuje słownictwo z m.in. następujących zagadnień

raporty finansowe, roczne sprawozdanie finansowe,podatki, opinie biegłych 

rewidentów nt sprawozdań finansowych, fuzje i przejęcia, giełda

inwestycje, fundusze, audyt finansowy, start-up'y, zarządzanie ryzykiem.

Kurs jest uzupełniany o elementy angielskiego języka prawniczego takie jak umiejętności pisania i rozumienia umów w języku angielskim, jak również zagadnienia z języka biznesu.

-English for IT

Kursy egzaminacyjne

-kursy egzaminacyjne ogólne ( FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEIC) i specjalizacyjne (BEC-biznesowe, ILEC, TOLES- prawniczy, ICFE- finanse)

(100% zdawalność naszych kursantów!)